INICI | QUI SOM | GESTIÓ AMBIENTAL | ENGINYERIA | ARQUITECTURA | CONTACTE

SOM es una associació d'empreses de caràcter tècnic que desenvolupa projectes dins l'àrea de l'enginyeria y la gestió del medi ambient.

Formada per un conjunt d'empreses amb àmplia experiència en les diferents àrees tècniques, tè capacitat per a la direcció, seguiment, assistència i redacció dels projectes que desenvolupa.

Es caracteritza per la professionalitat i compromís amb la feina dels seus equip, que es tradueix en un treball rigorós i de qualitat.

Oferix als seus clients el recolzament necessari per permetre'ls veure el medi ambient, no com un problema afegit, sinó com una oportunitat de millora, actuant com un veritable Departament Tècnic de l'entitat.

Els camps d'actuació comprenen tant l'empresa privada com els ens públics i cobreixen, directa o indirectament, totes aquelles necessitats relacionades amb qualsevol aspecte tècnic que puguin tenir els seus clients.