Inici

Som una associació d’empreses de caràcter tècnic
que desenvolupa projectes dins l’àrea de l’enginyeria
i la gestió del medi ambient.

Som un conjunt d’empreses amb àmplia experiència en les diferents àrees tècniques amb capacitat per a la direcció, seguiment, assistència i redacció dels projectes que desenvolupem.

Oferim als nostres clients el recolzament necessari per permetre’ls veure el medi ambient, no com un problema

afegit, sinó com una oportunitat de millora, actuant com un veritable Departament Tècnic de l’entitat.

Els camps d’actuació comprenen tant l’empresa privada com els ens públics i cobreixen, directa o indirectament, totes aquelles necessitats relacionades amb qualsevol aspecte tècnic que puguin tenir els nostres clients.

La nostra activitat es focalitza en tres departaments on orientem
i executem plans d’actuació en la gestió rel·lacionada amb el mediambient:

 

Entrar a Serveis Sector Privat

Assessoria sector privat

Gestors de Residus, Sistemes de Gestió, Residus, Aigües, Atmòsfera, Energia, Formació, Suport Legal, Subvencions.

Entrar a Serveis Sector Públic

Assessoria sector públic

Contractació Pública, Control i Seguiment, Normativa Local, Optimització, Assessoria estratègica i de Planificació.

Entrar a Enginyeria

Enginyeria

Disseny i legalització de plantes, Instal·lacions de Seguretat Industrial, Contra Incendis, Urbanisme, Direccions d’Obra.