Serveis

La nostra activitat es focalitza en tres departaments on orientem
i executem plans d’actuació en la gestió rel·lacionada amb el mediambient:

 

Entrar a Serveis Sector Privat

Assessoria sector privat

Gestors de Residus, Sistemes de Gestió, Residus, Aigües, Atmòsfera, Energia, Formació, Suport Legal, Subvencions.

Entrar a Serveis Sector Públic

Assessoria sector públic

Contractació Pública, Control i Seguiment, Normativa Local, Optimització, Assessoria estratègica i de Planificació.

Entrar a Enginyeria

Enginyeria

Disseny i legalització de plantes, Instal·lacions de Seguretat Industrial, Contra Incendis, Urbanisme, Direccions d’Obra.