Articles

  • Novetats de prevencio d’incendis

    Ja es pot fer la sol·licitud de l’informe tècnic de prevenció i seguretat en cas d’incendi a través de la plataforma de tramitació electrònica EACAT .

    DATAMBIENT
  • Contaminació atmosfèrica i els seus efectes sobre la salut

    Jordi Sunyer i Deu Unitat de Recerca Respiratòria i Ambiental. Institut Municipal d’Investigació Mèdica Com afecta la qualitat de l’aire la salut humana? Actualment sabem que la major font de contaminació són els vehicles de motor, amb dades preocupants a les ciutats del sud d’Europa, entre elles Barcelona. L’autor repassa diferents estudis epidemiològics realitzats a diferents zones del món que

    DATAMBIENT