Comunicats

 • DATAMBIENT
 • Nou Reial Decret sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE)

  Nou Reial Decret sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) El passat 21 de febrer es va publicar al BOE el Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics. Aquest reial decret incorpora a l’ordenament jurídic estatal la Directiva 2012/19/UE, de 4 de juliol de 2012, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics, inclou les novetats

  DATAMBIENT
 • Trasllat de residus entre comunitats autònomes

  El passat 7 d’abril es va publicar al BOE el Reial Decret 180/2015, de 13 de març, pel que es regula el trasllat de residus a l’interior del territori de l’Estat. Aquest Reial Decret desenvolupa el règim jurídic del trasllat de residus que es realitzen a l’interior del territori de l’Estat regulat per la Llei 22/2011, de 28 de juliol.

  DATAMBIENT
 • Modificacions en l’etiquetat de residus perillosos

  L’etiquetat de residus perillosos ve regulat pel Real Decret 833/88, concretament pel seu article 14 que a partir de l’1 de juny de 2015 es veu modificat per l’entrada en vigor del Reglament (CE) nº 1272/2008 sobre classificació, envasat i etiquetat de substàncies i mescles (CLP).

  DATAMBIENT