Novetats de prevencio d’incendis

Novetats de prevencio d’incendis

prev_incendis

Ja es pot fer la sol·licitud de l’informe tècnic de prevenció i seguretat en cas d’incendi a través de la plataforma de tramitació electrònica EACAT .

Cal adjuntar-hi la documentació següent: el formulari SP01; la documentació tècnica descriptiva i justificativa de les condicions de prevenció i seguretat en cas d’incendi (memòria i plànols corresponents) tot en format PDF.

A cada sol·licitud, es poden adjuntar un total de 10 documents, tots en PDF, i cap pot ocupar més de 10 megues. Si aquesta limitació no es pot complir, el tràmit s’ha de resoldre per mitjà del format paper.

A banda de la tramitació a través d’EACAT, cal enviar a la Regió d’Emergències de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments a la qual pertanyi el vostre municipi la documentació en paper següent , tal com està descrit a l’apartat de contingut de la documentació tècnica a la web de prevenció: la sol·licitud d’informe tècnic de prevenció i seguretat en cas d’incendi, el formulari SP01, la documentació tècnica corresponent (memòria i plànols), i el certificat de coincidència (formulari SP02), en format paper a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.