SUPORT LEGAL

SUPORT LEGAL

Assessorament jurídic en aspectes relacionats amb medi ambient. Recursos de sancions de l’administració ambiental.