Nou Reial Decret sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE)

Nou Reial Decret sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE)

Nou Reial Decret sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE)

El passat 21 de febrer es va publicar al BOE el Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics.

Aquest reial decret incorpora a l’ordenament jurídic estatal la Directiva 2012/19/UE, de 4 de juliol de 2012, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics, inclou les novetats de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i deroga l’anterior reial decret 208/2005 en matèria de RAEE.

Dins dels objectius immediats del reial decret es poden destacar:

 • Establiment d’una regulació més clara que augmenti el nivell de seguretat jurídica i estableixi una descripció detallada de les obligacions de tots els actors implicats.
 • Integrar un únic instrument de control de dades de RAEE d’àmbit autonòmic i estatal que permeti conèixer el compliment dels objectius en aquesta matèria i garanteixi la traçabilitat del residu i la seva adequada gestió.
 • Promoure la reutilització i la preparació per a la reutilització.
 • Aportar fiabilitat i sistematitzar les obligacions d’informació dels productors d’AEE i gestors de RAEE sobre la recollida i valorització dels RAEE a tot el territori.
 • Optimitzar econòmicament i fer eficient la gestió dels RAEE sota la responsabilitat ampliada del productor en un marc que garanteixi la competitivitat del sector dels fabricants d’AEE i dels gestors de RAEE.

Entre les novetats introduïdes cal assenyalar:

 • Incorporació dels distribuïdors com a element clau de la recollida de RAEE.
 • Regulació dels requisits tècnics homogenis a exigir a les instal·lacions de tractament de residus en tot el territori nacional.
 • Unificació de criteris per a l’autorització dels sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor.
 • Modificació de les categories dels AEE (que passen a agrupar-se en 7 categories davant de les 10 existents en l’actualitat).
 • Imposició als grans distribuïdors amb zona de vendes superior a 400 m2 de l’obligació de recollir RAEE molt petits.
 • Incorporació de la distinció entre AEE usat i RAEE i la previsió de lliurament dels aparells usats pels usuaris als comerços de segona mà.
 • Constitució d’un Grup de treball dependent de la Comissió de coordinació en matèria de residus, actuant a través de dos instruments: una Plataforma electrònica (que, sistematitzant la informació sobre els residus, els computarà i garantirà la traçabilitat dels mateixos, permetent la participació dels agents relacionats amb els RAEE) i una Oficina d’assignació de recollides, gestionada directament pels productors d’AEE.
 • Possibilitat que les entitats locals encomanin la gestió de residus directament als productors d’AEE o als gestors de RAEE.

Per ampliar informació sobre aquesta normativa o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Salutacions,

DATAMBIENT – Enginyeria i assessorament ambiental

Departament Tècnic

Tlf: 93.490.31.63

C/Pallars, 147 3r 08018 Barcelona

datambient@datambient.com