ASSESSORIA ESTRATÈGICA I DE PLANIFICACIÓ

ASSESSORIA ESTRATÈGICA I DE PLANIFICACIÓ

Suport en la redacció de Plans de gestió i prevenció de residus, Contractes programa d’empreses públiques, Estudis de planificació estratègica en l’àmbit dels residus.