NORMATIVA LOCAL

NORMATIVA LOCAL

Redacció i assessorament en el contingut de les ordenances fiscals i de gestió de residus així com de reglamentació local.