OPTIMITZACIÓ

OPTIMITZACIÓ

Optimització de la gestió de la recollida de residus municipals i neteja viària des d’un punt de vista de reducció de costos, tècnic i ambiental.