CONTROL I SEGUIMENT

CONTROL I SEGUIMENT

Certificació de prestació de serveis, controls de qualitat, normes de prestació i validació de la facturació.